gift ring. (silver)

price 23,000 원
save 230
quantity
  • BUY
  • ADD TO CART
  • WISH
  • detail view
  • codi item
  • review
  • Q&A

DETAIL VIEW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REVIEW

7 예뻐요 안선영 2019/06/26
6 귀요미 첨부파일 윤연아 2019/05/02
5 러블리 링 최영숙 2019/04/25
4 귀욤귀욤해요~ 첨부파일 김윤주 2019/04/19
3 완전 마음에 듦 첨부파일 박수희 2019/03/20
2 포토-리본 반지 첨부파일 이명희 2019/03/01
1 귀여워요 엄정임 2019/02/19
글쓰기 목록
  • 1

Q&A

등록된 상품 문의가 없습니다.
글쓰기 목록
  • 1


https://www.therosebay.co.kr/shop/product_review.php?pno=D3C7D16586ECD8FDC7C8781A225A572F gift ring. (silver)